Over Kim Horsnell

Iedereen kent tegenslagen in het leven die je flink uit balans kunnen brengen. Ook als ik naar mijn eigen leven kijk, zie ik een interessante weg vol ups en downs met onverwachte zijsporen en afslagen. De route die ik voor mezelf als student uitstippelde, is nauwelijks meer de route die ik nu volg. Onderweg leerde ik namelijk dat je vaak meer plezier hebt wanneer je durft af te stappen van de geplaveide route en (onverwachte) kansen durft te omarmen.

Ik ben in Rotterdam opgeleid tot kinderarts en uiteindelijk tot kinder-Intensivist (kinderarts gespecialiseerd in intensive care zorg). Van 1999 tot 2012 heb ik met veel liefde en plezier in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam gewerkt. In 2012 ben ik overgestapt naar het St Franciscus Gasthuis in Rotterdam waar ik met een mooi team goede dingen mocht neerzetten.

Tijdens deze periode van hard werken ben ik mijn man tegen gekomen, getrouwd en moeder geworden. Op papier leefde ik mijn meisjesdroom; ik werkte op de intensive care, getrouwd met een ambitieuze leuke man, twee gezonde kinderen die het ook nog eens goed deden op school, het was precies zoals ik het me vroeger had voorgesteld. Alleen voelde mijn leven niet meer als leven, maar als overleven. Daar werd ik me des te meer bewust van toen wij in 2013 voor het werk van mijn man naar Boston, U.S.A. verhuisden.

Gedurende onze periode in Boston ben ik psychologie gaan studeren aan Harvard. Dit bleek een gouden greep en zo ontstond het begin van een nieuw leven en een nieuwe carrière. Mijn eigen balans keerde zich weer van overleven naar het gevoel te leven.

Toen we naar Nederland terugkeerden in 2016 ben ik als coach gaan weken voor CIC Family. Zij hebben mij me de kans gegeven om uit te groeien tot een coach met extra aandacht voor theorieën als de Voice Dialogue en the Inner Patriarch.

Om meer te kunnen beteken voor kinderen met genderdysforie heb ik mijn eigen praktijk Check-in coaching geopend in Haarlem. Nu begeleid ik transgenders en hun families bij gendervraagstukken en coming out trajecten. Daarnaast zet ik de kennis die ik heb opgedaan in mijn tijd op de intensive care, over het verdriet van ouders met chronisch zieke kinderen of zelf het verlies van een kind, om naar goede begeleiding tijdens verdriet en rouw.

C.V. op LinkedIn

 

Werkwijze

Om je de gelegenheid te bieden te onderzoeken of een coaching-traject bij mij iets voor jou is, bied ik een intakegesprek aan. Het intakegesprek is om te kijken of er een goede klik tussen ons is, wat mijns inziens een belangrijke voorwaarde is voor een geslaagde begeleiding. Volgt er een traject dan reken ik geen kosten voor het intakegesprek. Het intakegesprek is vrijblijvend en verplicht je tot niets.

De duur van een individueel gesprek is in principe één uur, groepsgesprekken zijn langer. De frequentie van de sessies varieert en is in de meeste gevallen eens in de twee à drie weken. In het begin van het traject zal de frequentie wat hoger liggen en dit zal gedurende de begeleidingsfase worden verminderd op geleide van de resultaten.

Gesprekken hebben een volstrekt vertrouwelijk karakter en vallen onder de geheimhoudingsplicht van de coach.

Wil je aanvullende informatie over de begeleiding of mijn werkwijze? Dan nodig ik  je uit om contact met me op te nemen. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail.

Tarieven (inclusief BTW) voor individuele coaching

Intakegesprek                 gratis indien er een traject uit volgt € 39,- bij geen traject

Sessie (60 min)               € 129,-

N.B. Enkele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (bv. Movir) verstrekken vergoedingen voor coaching. Voor groepen, scholen en bedrijven Informeer telefonisch of per e-mail naar de tarieven.

Voor groepen, scholen en bedrijven

Informeer telefonisch of per e-mail naar de tarieven.
 

Afzeggingen of verplaatsen van afspraken

Onverwachte situaties en overmacht daar gelaten dienen losse afspraken 48 uur van tevoren afgezegd of verzet te worden, anders worden ze in rekening gebracht. Voor het annuleren van een volledig traject, zie Algemene Voorwaarden

Volgens de wettelijke regelgeving “toestemming” dienen ouders/verzorgers met ouderlijk gezag officieel toestemming te verlenen voordat gestart kan worden met een coaching traject bij kinderen onder de 16 jaar. Bij aanmelding wordt je gevraagd de toestemmingsverklaring in te vullen en bij je eerste afspraak getekend mee te nemen.
De begeleiding kan niet gestart worden als de verklaring niet in ons bezit is. Indien de ouderlijke macht volledig bij één van de ouders ligt wordt je verzocht hiervan een schriftelijk bewijs mee te nemen bij je eerste afspraak.

 Download Algemene Voorwaarden

 

Toestemmingsverklaring voor Coachings-traject van minderjarige kinderen.

Volgens de wettelijke regelgeving “toestemming” dienen ouders/verzorgers met ouderlijk gezag officieel toestemming te verlenen voordat gestart kan worden met een coachings traject bij kinderen onder de 16 jaar. Bij aanmelding wordt u gevraagd de toestemmingsverklaring in te vullen en bij uw eerste afspraak getekend mee te nemen.

Wij wijzen u erop dat de begeleiding niet gestart kan worden als de verklaring niet in ons bezit is. Indien de ouderlijke macht volledig bij één van de ouders ligt wordt u verzocht hiervan een schriftelijk bewijs mee te nemen bij uw eerste afspraak.

 Download Toestemmingsverklaring voor Coachings-traject van minderjarige kinderen.