JUST BECAUSE YOUR PATH IS DIFFERENT DOESN’T MEAN YOU’RE LOST

Gender en identiteit

Tijdens mijn opleiding psychologie aan Harvard kwam ik in contact met kinderen met genderdysforie. Hun indrukwekkende verhalen en kracht maakte veel indruk op mij. Daarom heb ik me verder verdiept in genderidentiteit en gendervraagstukken en heb ik mijn onderzoeksopdrachten voor Harvard hierover geschreven. Die expertise is uitgerold in de praktijk Check-in coaching waar we ons specialiseren in genderidentiteit vraagstukken. Ons multidisciplinaire team begeleidt kinderen en jongeren die het gevoel hebben dat hun lichaam niet klopt bij hoe ze zich van binnen voelen. Daarnaast bieden we begeleiding voor hun ouders en omgeving.

Genderkinderen

Niet alle kinderen passen voor hun gevoel in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’ dat de buitenwereld op hen plakt. Sommige kinderen geven al op jonge leeftijd aan dat ze van het andere geslacht zijn. Jongens willen bijvoorbeeld meisjeskleren aan en meisjes willen bijvoorbeeld hun haren kort geknipt in een jongenskapsel. Hierdoor zullen zij vanuit de omgeving opmerkingen krijgen. Hoe ga je daar als kind mee om? Ga je als jongen met meisjeskleren aan in de jongenskleedkamer van het zwembad je omkleden? Hoe ga je daar als ouders mee om? Verbied je het of ga je er in mee? Kortom, veel vragen waar wij jullie bij kunnen helpen.

Een deel van deze kinderen zal misschien in de loop van de tijd een sociale transitie in hun genderexpressie willen maken. Een belangrijk onderdeel in de transitie van transkinderen is het kennismaken met hun ware identiteit, zowel voor henzelf als voor de omgeving. Het is belangrijk om naast het werken aan acceptatie niet te vergeten dat verdriet er mag zijn en dat verdriet en verwarring ook bij zo’n ingrijpende periode horen. Het is belangrijk dat elk gezinslid voldoende ruimte krijgt voor zijn gevoelens en verwerkingsproces.

Het lastige van dit proces is dat kinderen met genderdysforie hun gevoelens vaak jaren voor zichzelf houden. Op het moment dat zij hun gevoelens delen met hun familie hebben ze er zelf vaak al jaren van verwarring, verdriet en acceptatie op zitten. Echter voor de rest van het gezin begint de realisatie dan pas, waardoor elk gezinslid in een andere fase van het verwerkings- en acceptatieproces zit. Waar de één al klaar is om het te accepteren, kan de ander nog vol onbegrip zitten en kampen met 101 vragen. Naast al je eigen emoties als ouder zijn er ook nog de zorgen en de angst voor de reacties vanuit de maatschappij en de angst voor de veiligheid van je kind. Het is fijn om in deze periode geholpen te worden. Bijvoorbeeld met goede begeleiding tijdens de coming out en hulp bij het creëren van een veilige (school)omgeving.

Transouders en hun kinderen

Wat als je vader vertelt dat hij zich altijd vrouw heeft gevoeld en verder door het leven wil als vrouw? Of je moeder knipt haar lange haar af en vertelt dat ze testosteron gaat gebruiken. Wat vertel je je vrienden? Hoe moet je je vader of moeder nu noemen. Durf je je vrienden nog thuis uit te nodigen. Moeilijke vragen voor een kind van een transgender ouder. Wij begeleiden kinderen bij deze ingewikkelde verandering in het gezin.

Begeleiden en diagnostiek voor kinderen en jongeren met vragen over genderidentiteit en hun families

In individuele gesprekken of in gezinsverband helpen we om inzicht te krijgen in de identiteit vraagstukken. Bij volwassenen staan gesprekken centraal, met kinderen beelden we vooral uit wat zij voelen. Dit doen we via tekenen, schilderen of situaties uitbeelden met behulp van klei en collages. materialen zoals de Story Cubes, Lego en handpoppen zijn ook bekende en fijne middelen om bij kinderen gedachten en gevoelens naar buiten te brengen. Zo kunnen zij leren hun gevoelens te begrijpen om ze vervolgens een plek te kunnen geven.

Daarnaast kunnen we uw kind helpen over zichzelf te vertellen op school in de klas als er bijvoorbeeld wordt gekozen voor een coming-out of sociale transitie. Hetzelfde geldt voor sportclubs, ook hier kunnen we desgewenst voorlichting geven.

Voor nadere diagnostiek maken wij gebruik van verschillende vragenlijsten, we kunnen zonodig een psychologisch onderzoek afnemen en/of onze psychiater vragen naar verdergaand diagnostisch onderzoek. Als er een geschikte indicatie is voor EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) therapie dan kan dat worden verzorgd in onze Praktijk.

Begeleiding voor kinderen met een transouder

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de huidige situatie zoeken wij een gepaste vorm om kinderen meer uitleg te bieden, hen in de gelegenheid te stellen alle vragen te stellen. De begeleiding wordt aangepast aan de behoefte die er bestaat.

Dit kan individueel met de kinderen, maar ook werken we met kinderen en ouders samen in sessies om te kunnen helpen met soms moeizame en emotionele gesprekken.

Workshops en trainingen

Voor scholen:

– Als er vanuit scholen vraag is om te werken aan het (door de overheid) verplichte kerndoel 38 voor primair onderwijs en kerndoel 43 voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs: Hoe leer je kinderen respectvol om te gaan met seksuele diversiteit en gender?, kunnen wij workshops op maat verzorgen op scholen.

– Wij organiseren trainingen voor schoolpersoneel (leraren, ondersteunend en administratief personeel) over gender en identiteit en alles waar je tegenaan kunt lopen met een genderkind op school of in je klas.

– Ook geven we lessen aan groepen (aangepast aan leeftijd en ontwikkelingsniveau) over gender en identiteit.

Voor dokterspraktijken:

Geven we workshops over gender identiteit, co-morbiditeit, signalering van en beleid bij gendervraagstukken.

Links naar interessante organisaties

Transvisie –

De patiëntenorganisatie voor transgenders en hun naasten & ouders met transgender kinderen (GO) – www.transvisie.nl

Transgender Netwerk Nederland –

Belangenbehartiging transgender personen: zij mengen zich actief in de politieke discussie en geven handreikingen aan de beleidsmakers. Hierdoor komen transgender personen steeds meer in het zicht van maatschappelijke organisaties en de overheid. –www.transgendernetwerk.nl

De Transketeers –

Filmmakers, educators en sprekers op forums over (trans)genderdiversiteit – www.transketeers.com

TransAmsterdam –

Transgender organisatie voor kunst, cultuur en lifestyle in Amsterdam – www.transamsterdam.nl

COC- Kennemerland & GSA-

Gender & Sexuality Alliance (GSA);Een veilige school voor iedereen. Wie wil dat nou niet? Een GSA zet zich actief in om dat doel te bereiken. –www.coc-kennemerland.nl/gay-straight-alliance-gsa

Gay&School –

Stichting School en Veiligheid – www.gayandschool.nl

Jong&Oud –

Community voor homo’s, lesbo’s, bi’s, transgenders en jongeren die twijfelen over hun identiteit of geaardheid tot en met achttien jaar uit Nederland en België. – www.jongenout.nl

Links naar interessante tv & radio documentaires

Valentijn –

Valentijn is lichamelijk een jongen, maar in hart en ziel een meisje. Negen jaar lang wordt Valentijn door de documentairemaakster Hetty Nietsch gevolgd op zijn weg naar vrouwelijkheid. www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_178036~valentijn~.html

Genderbende –

Deze documentaire vertelt het verhaal van vijf jonge mensen die zich geen man en geen vrouw voelen,  maar iets daartussenin. www.npostart.nl/3doc/26-06-2017/BNN_101384084

‘What’s a Gender’ –

”Niks is alleen voor mannen of alleen voor vrouwen.” Aan het woord zijn Lisa en Anne Bosveld (de tweeling die ook te zien zijn in de documentaire Genderbende). www.glamour.nl/fun/feel-good/video/zien-korte-docu-what-s-a-gender-van-nederlandse-bodem

M/V/X –

Belgische documentairereeks die het leven volgt van vijf Vlaamse transgenders tijdens hun zoektocht naar een leven dat beter past en minder wringt. www.npostart.nl/mvx/04-07-2018/VPWON_1291532

Radiofragment van Levi –

Levi verteld over non-binair zijn. www.nporadio1.nl/de-dagwacht/onderwerpen/459592-levi-is-geen-man-maar-ook-geen-vrouw

Nieuws

De Eerste Kamer stemde op dinsdag 12 maart 2019 in grote meerderheid voor een expliciet wettelijk verbod op discriminatie van intersekse- en transgender personen. Het wetsvoorstel expliciteert dat onder discriminatie van geslacht ook vallen: discriminatie op grond van geslachtskenmerken (vrouwelijke en/of manlijke lichaamskenmerken), genderidentiteit (of je je vrouw of man voelt) en genderexpressie (of je je masculien of feminien gedraagt).

Toestemmingsformulier voor begeleiding minderjarigen