Kim Horsnell

Werkwijze Genderzorg

In individuele gesprekken of in gezinsverband helpen we om inzicht te krijgen in de identiteit vraagstukken. Bij adolescenten staan gesprekken centraal, met kinderen beelden we vooral uit wat zij voelen. Dit doen we via tekenen, schilderen of situaties uitbeelden met behulp van klei en collages. Materialen zoals de Story Cubes, Lego en handpoppen zijn ook bekende en fijne middelen om bij kinderen gedachten en gevoelens naar buiten te brengen. Zo kunnen zij leren hun gevoelens te begrijpen om ze vervolgens een plek te kunnen geven.

De duur van een sessie is in principe 45 min tot een uur. De frequentie van de sessies wordt gebaseerd op de hulpvraag, dit kan variëren. In de meeste gevallen zal dit neerkomen op wat frequentere afspraken aan het begin, bijvoorbeeld elke 2 weken, om uiteindelijk wat uit te breiden naar eens in de vier à zes weken. Gedurende mogelijke diagnostische fase kan het voorkomen dat we kortdurend elkaar weer vaker en ook langer per keer zullen zien. Het eerste gesprek, de intake, heeft o.a. het doel te kijken of er een goede klik is, wat een belangrijke voorwaarde is voor een geslaagde begeleiding. Daarnaast bespreken we in dat gesprek goed de hulpvraag en de ontwikkeling op alle fronten door. Gesprekken hebben een volstrekt vertrouwelijk karakter en vallen onder de geheimhoudingsplicht.

Zorg, begeleiding en diagnostiek naar genderincongruentie wordt verleend door een multidisciplinair team, bestaande uit meerdere (GGZ en NIP) psychologen, orthopedagoog, ervaringsdeskundige, een arts en psychiater, dat structureel multidisciplinair overlegt. Voor verwijzing voor medische transitie trajecten werkt Check-in coaching in netwerksamenwerkingsverbanden met het AUMC-VU en Radboud ziekenhuis Nijmegen. Voor verwijzing voor mogelijke operaties werkt Check-in coaching in een netwerksamenwerkingsverband met de Gender Clinic.

Afzeggingen of verplaatsen van afspraken

Afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren afgezegd of verzet te worden. Bij niet verschijnen op een afspraak, of te laat afgemelde afspraken, (overmacht daar gelaten) wordt een deel van de afspraak aan u gefactureerd (60 euro). LET OP: deze factuur kan NIET ingediend worden bij gemeente, PGB of verzekering. Die factuur is voor eigen rekening!!

Voor het annuleren van een volledig traject, zie Algemene Voorwaarden

Vergoedingen en financiering

Vergoeding voor jeugdzorg (tot 18 jaar)

Sinds de jeugdwet op 1 januari 2015 in werking is getreden coördineert de gemeente alle vormen van jeugdhulp. Wij hebben contracten met verschillende gemeenten. Begeleiding bij Check-in coaching van kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Den Helder, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schagen, Texel, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Ook vanuit andere gemeenten is het mogelijk om je kind bij Check-in coaching te laten begeleiden. Hiervoor zijn verschillende opties;

 1. Particuliere betalingen
 2. PGB vergoeding
 3. Eenmalig contract vanuit uw gemeente

Voor een PGB of eenmalig contract dien je zelf contact op te nemen met je gemeente. Je gemeente zal met je doornemen voor welke van deze 2 opties je kind in aanmerking komt. Als jullie een PGB krijgen moet je na het toekennen van de gemeente van het budget aan jullie een zorgovereenkomst insturen naar de Sociale Verzekerings Bank (SVB) (dat is waar je uiteindelijk alle facturen naar toe stuurt en zij keren die dan uit aan Check-in), je vindt daarvoor het juiste formulier hier.

Informatie voor Gemeente-jeugdzorg-inkopers en CJG beoordeling voor (trans)genderzorg

De “Handreiking Transgenderzorg voor Gemeenten” is geschreven door de kwartiermakers van het ministerie van VWS, voor beleidsmakers, uitvoeringsorganisaties en wethouders verantwoordelijk voor zorg voor gendernonconforme kinderen en jongeren.
Download de Handreiking Transgenderzorg in Gemeente (jeugdzorg) >>

N.B. Meer informatie specifiek voor inkopers van jeugdzorg op het gebied van (trans)Genderzorg, zie hieronder bij ‘Aanvullende Informatie’.

Financiering voor cliënten van 18 – 23 jaar

De vergoeding van sessies zoals bij Check-in coaching loopt vanaf je 18de verjaardag via (een andere financieringsstroom) de Nederlandse zorgverzekeraars.
De behandelaren vanuit Check-in-coaching die met 18+ cliënten werken voldoen aan alle eisen die gesteld worden om voor vergoeding in aanmerking te komen. Echter, vanuit Check-in Coaching hebben we geen contracten met zorgverzekeraars.
Dat betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor betaling en de mogelijke vergoeding vanuit je zorgverzekering.

In de meeste gevallen kun je 60-100% van de behandeling vergoed krijgen.
De precieze vergoeding is afhankelijk van het type zorgverzekering dat je hebt afgesloten.
De verzekering die vaak het meest vergoed is de restitutiepolis (de polis met meer eigen vrijheid in keuze voor een behandelaar).

Als je van tevoren zeker wilt weten welke vergoeding je ontvangt, raden we je aan om dit bij je zorgverzekeraar na te vragen. Belangrijk om te weten is dat je in Nederland na je 18de verplicht bent om een eigen risico over je zorgkosten te gaan betalen. Voor 2021 is dit € 385,-. Als je deze kosten dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener hebt gemaakt, hoef je deze niet opnieuw te betalen.

Belangrijk!

De zorgverzekeraar vergoedt op basis van de gehele behandeling, pas als het behandeltraject is afgesloten.
Bij Check-in betaal je de behandeling eerst zelf! Vanaf de start van de behandeling krijg je (ongeveer) maandelijks een factuur van 1/10 van het eindbedrag (dit gebeurt 10x). Aan het eind van het behandeltraject ontvang je een eindfactuur die je kunt indienen bij je verzekering.

Te laat afgezegde afspraken of niet verschijnen op je afspraak:
Overmacht daar gelaten, maar afspraken die niet worden nagekomen of die korter dan 48 uur van tevoren worden afgezegd, worden bij jou in rekening gebracht. Deze factuur kun je niet bij jouw zorgverzekering indienen. Voor gemiste of te laat geannuleerde afspraken wordt een tarief van 60 euro in rekening gebracht.

Voor voorwaarden voor verzekeringen en de Tarieven voor 2021:

Download informatie financiering voor clienten van 18-25 jaar

Aanvullende informatie

Als u tekent voor een begeleidingstraject bij Check-in coaching gaan wij er van uit dat u onze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en daar mee akkoord gaat. Een deel van wat daarin vermeld staat vindt u hieronder, voor de uitgebreide versie kunt u klikken op Algemene Voorwaarden.

Kwaliteitsstatuut praktijk Check-in coaching Genderzorg en richtlijnen

Check-in coaching werkt conform de Nederlandse ‘Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg-Somatisch‘, de ‘Kwaliteitsstandaard Psychische Transgenderzorg‘ en de internationale ‘WPATH (World Professional Association for Transgender Health) Standards of Care‘.

Download hier het Kwaliteitsstatuut van Check-in coaching >>

 

Informatie voor Gemeente-jeugdzorg-inkopers en CJG beoordeling voor transgenderzorg

De “Handreiking Transgenderzorg voor Gemeenten” is geschreven door de kwartiermakers van het ministerie van VWS, voor beleidsmakers, uitvoeringsorganisaties en wethouders verantwoordelijk voor zorg voor gendernonconforme kinderen en jongeren.
Download de Handreiking Transgenderzorg in Gemeente (jeugdzorg) >>

Hierin wordt o.a. het onderstaande duidelijk beschreven:

Duur:

Genderdysforie is een DSM-5 diagnose die niet weg te behandelen is: Het is belangrijk om te realiseren dat genderzorg bij kinderen gaat om langdurige zorg. Elke cognitieve ontwikkelingsstap kan gepaard gaan met psychische belasting, nieuwe ontwikkelings uitdagingen en hernieuwd psychologisch lijden.

Gemiddeld genomen loopt de zorg door tot 18 jaar (uiteraard voorbij de 18 jaar, maar dat valt buiten de Jeugdwet).

Wat onderscheid genderzorg van andere zorg?

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom niet elke GGZ-aanbieder geschikt is om Genderzorg te leveren:

 • Alle zorgmedewerkers in de praktijk moeten geschoold zijn in gender-sensitieve benadering van cliënten.
 • Gender zorg is boven-regionale zorg in samenwerkingsnetwerken met de verschillende medische gender-expertise teams. Het is belangrijk dat de GGZ-aanbieder nauw samenwerkt met andere zorgaanbieders (medische centra) en verstand heeft van het gehele zorg pad.
 • Specifieke kennis en expertise over gender-vraagstukken is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Bij gender-vraagstukken komt veel kijken, naast de vraagstukken van het kind zelf, leven er bijvoorbeeld ook vragen bij ouders en omgeving. Om hier goed mee om te kunnen gaan is het van belang dat de GGZ-aanbieder kennis en expertise heeft over gender-vraagstukken. Ook is er kennis nodig over mogelijkheden in bv. kleding (binders, packers, protheses etc.) bij sociale transities. En juridische kennis over verandering van geslachtskenmerk op de geboorte akte voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort.
 • Gender zorg reikt tot buiten de zorg die geleverd kan worden vanuit de praktijk, behandelaren zijn ook betrokken bij bv. coming out trajecten op scholen.

Check-in coaching levert Genderzorg. In bepaalde situaties kan deze hulp niet geboden worden, bv. bij:

Contra-indicaties (exclusiecriteria) voor begeleidingstrajecten bij Check-in coaching zijn:

 • Ernstige angststoornissen, depressie en/of suïcidaliteit. Angst- & stemmingsstoornissen (bv. sociale fobie of depressies) zullen middels hulp van de sGGZ moeten worden gediagnosticeerd en behandeld; de zorg in de zin van crisisopvang is niet te leveren door Check-in coaching. Behandeling hiervoor elders kan parallel aan een traject bij Check-in coaching voor een gendervraagstuk.
 • Een verslaving die op de voorgrond staat. Het is van belang om parallel aan een traject bij Check-in coaching voor een gendervraagstuk een behandeling bij de verslavingszorg te volgen.
 • Een eetstoornis die op de voorgrond staat. Het is van belang om parallel aan een traject bij Check-in coaching voor een gendervraagstuk een behandeling traject in de sGGZ met expertise in eetstoornissen te volgen.
 • De verwijzing en/of indicatie is gegeven voor klinische opname of intensieve dagbehandeling. Check-in coaching heeft geen opname faciliteiten of dagbesteding beschikbaar..
 • Een acute bipolaire stoornis. Een ernstig verstoorde realiteitstoetsing, door bijvoorbeeld schizofrenie of andere psychotische stoornissen.
 • Onvoldoende beheersing Nederlandse / Engelse taal.
 • Geen woon- of verblijfplaats.

Check-in coaching werkt nauw samen met veel collega praktijken uit zowel de bGGZ als de sGGZ. In behandeltrajecten kan complementaire zorg vanuit verschillende expertise gebieden nodig zijn, daarvoor werken wij graag samen en in overleg.

Toestemmingsverklaring voor begeleiding van minderjarige kinderen.

Volgens de wettelijke regelgeving “toestemming” dienen ouders/verzorgers met ouderlijk gezag officieel toestemming te verlenen voordat gestart kan worden de begeleiding van kinderen onder de 16 jaar.

Bij aanmelding word je gevraagd een aanmeldingsformulier en een AVG-toestemmingsverklaring in te vullen en getekend door alle gezaghebbende ouders/verzorgers bij je eerste afspraak mee te brengen. (Bij eenhoofdig gezag hebben wij kopieën van documentatie hiervan nodig). Daarnaast hebben wij een copy van ID en een verwijsbrief nodig.

De begeleiding kan niet gestart worden als bovenstaande niet volledig (en volledig getekend) in ons bezit is.

Wachttijden

Wij vinden het heel vervelend om te moeten melden dat wij op dit moment geen ruimte hebben voor nieuwe aanmeldingen.

In verband met de ’transparantieregeling zorgaanbieders GGZ’ hebben wij publicatieplicht van onze wachttijden.

 • Wachtijd voor aanmelding/intake: n.v.t.
 • Wachttijd tot start begeleiding na intake: n.v.t.

NB. De praktijk is gesloten in schoolvakantie perioden van regio Noord.

Afzeggingen of verplaatsen van afspraken

Afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren afgezegd of verzet te worden. Bij niet verschijnen op een afspraak, of te laat afgemelde afspraken, (overmacht daar gelaten) wordt een deel van de afspraak aan u gefactureerd (60,- euro). LET OP: deze factuur kan NIET ingediend worden bij gemeente, PGB of verzekering. Die factuur is voor eigen rekening!!

Voor het annuleren van een volledig traject, zie Algemene Voorwaarden

Persoonsgegevens – AVG

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Check-in coaching houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Jeugdwet en de Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Uiteraard houden we ons ook aan de fiscale wet en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
• De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
• Vragen om je toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

Ons digitale dossier voeren wij in Zilliz. Landmerc+ is de leverancier van ZilliZ. Landmerc+ heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en zal continu blijven ontwikkelen zodoende aan de veranderende wetgeving te voldoen. Zij zijn sinds 2016 gecertificeerd volgens de normen van ISO27001 en NEN 7510.

Check-in coaching verstrekt geen gegevens uit het dossier aan derden zonder jouw toestemming. Hiervoor teken je ons AVG-toestemmingsformulier. Deze toestemming kun je altijd ook weer intrekken.
Onder bepaalde omstandigheden moeten gegevens op grond van een wettelijke plicht zonder toestemming worden verstrekt, bijvoorbeeld aan de gemeente voor de verantwoording van de hulp en anoniem voor controle door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Voor sommige werkzaamheden schakelen we opdrachtnemers in, bijvoorbeeld voor het verzorgen van de (financiële) administratie. Met hen hebben we een verwerkersovereenkomst. Hierin staat dat wij met de verwerkers afspraken maken waardoor de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd zijn. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Uitzonderingen: In heel uitzonderlijke situaties kan Check-in coaching zonder je toestemming toch je persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval als er het vermoeden is van kindermishandeling, incest of huiselijk geweld. In dergelijke situaties mag/ moet Check-in coaching het belang van het slachtoffer voor laten gaan op de bescherming van privacy, conform de wettelijke regels in de meldcode (zie hieronder). Check-in coaching moet dan wel in het dossier aangeven welke argumenten er waren om zonder toestemming gegevens aan anderen te verstrekken.

Bewaren van de persoonsgegevens: Persoonsgegevens die binnen het kader van de Jeugdwet zijn verwerkt moeten we op grond van deze wet minstens 15 jaar bewaren. Als de bewaartermijn is verstreken dan worden die binnen een termijn van maximaal één jaar verwijderd/vernietigd. Persoonsgegevens die Check-in coaching zelf heeft gegenereerd, maar die geen gezondheidsgegevens (jeugdwet) zijn, vernietigen we na de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijn. Voor bijvoorbeeld financiële (fiscale) gegevens geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Overige persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is.

Meldcode

Indien er zorg is over de ontwikkeling van een kind, omdat er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn medewerkers verplicht de Meldcode te hanteren. De Meldcode is een wettelijk verplicht stappenplan dat de behandelaar van Check-in coaching moet volgen op het moment zij zich aanhoudende zorgen maakt over de situatie van de cliënt of het gezin van de cliënt. Het helpt de medewerker alle zorgen op een rij te zetten, deze zorgen te bespreken met een collega en met de betreffende cliënt en/of het betreffende gezin. Dit stelt de medewerker beter in staat om zorgvuldige afwegingen te maken over de situatie, zodat zij beter in staat is de cliënt en/of het gezin de hulp te bieden die zij nodig hebben.
Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de behandelaar.

Klachten en Aansprakelijkheid

Uiteraard doen we ons uiterste best om een situatie die leidt tot een klacht te voorkomen. Heeft u echter wel een klacht communiceer die gaarne naar ons, wij gaan graag het gesprek met u hierover aan. Mochten we er gezamelijk niet uitkomen dan is er de mogelijkheid om derden in te schakelen via de instanties waar onze collega’s bij zijn aangesloten.

De aansprakelijkheid van Check-in coaching is beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Check-in coaching is gedekt, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,-. Check-in coaching is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

Zorgkaart Nederland

Check-in Coaching is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl